00223 77 25 40 35 / 0023 66 61 88 93 renseignement@eutg-mali.com